Vaikams
logo

Karališkoji Klaipėda

Projekto „Karališkoji Klaipėda“ tikslas – inicijuoti ir plėtoti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su karališkosios Klaipėdos laikotarpiu, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione, nacionaliniu mastu ir užsienyje, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinant su krašto istorija ir kultūra.

Projektą finansuoja: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Teminas: 2023 m. liepos 1 d. – gruodžio 10 d.

Auditorija. Įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Klaipėdos krašto gyventojai, svečiai iš kitų Lietuvos regionų bei užsienio, kurie domisi unikalia Klaipėdos krašto istorija, materialiu ir nematerialiu kultūros paveldu.

Projekto partneriai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto akademinė bendruomenė, Šilutės Hermano Zudermano draugija, Klaipėdos kultūros turizmo ir informacijos centras, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras, Neringos muziejai, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyrius, asociacija iš Vokietijos „Stadtgemeinschaft Königsberg“.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu bus parengtas dviejų dalių kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Karališkosios Klaipėdos pėdsakais: prie buvusios Prūsijos valdovų rezidencijos“ ir „Karališkosios Klaipėdos pėdsakais: karališkąja Liepų gatve“, kurio dėka projekto adresatai susipažins su unikaliu karališkosios Klaipėdos istorijos laikotarpiu, išskirtiniais nekilnojamosios kultūros paveldo objektais, sužinos apie pagrįstą šio laikotarpio įtaką Vakarų Lietuvos regionui, Lietuvos istorijai ir sąsajas su pasaulio kultūra.
Kartu su partneriais surengtas paskaitų-diskusijų ciklas, „Karališkieji krašto ženklai“, paskatins domėtis kultūros paveldu, paanalizuoti, kokią informaciją slepia istorijos įvykiai, datos, asmenybės.
Sukurtas virtualus „Karališkosios Klaipėdos“ žemėlapis, kuriame bus pažymėti svarbiausi kultūros paveldo objektai ir pateiktas šių objektų aprašymas.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė
tel. (8 46) 448336
el. p. bibliogr@biblioteka.lt

Veiklos:

 

 

 

Atgal
Vaikams