Vaikams
logo

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos finansinės ataskaitos

2024 m.

2024 metų kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m.

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklos organizavimo vertinimas. Vidaus audito ataskaita 2023.06.20 Nr. CVAS-A-09-05
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis


2022 m.

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finasinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finasinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis


2021 m.

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis


2020 m.

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 
2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas


2019 m.

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita


2018 m. 

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 metų gruodžio 31 d. ataskaita

Atgal
Vaikams