Vaikams
logo

Atviros prieigos

Lietuvos duomenų bazės:

Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė
http://www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login 

LR teisės aktų duomenų bazė (visatekstė)
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 

ES teisės aktų paieška
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l 

Lietuvos statistikos departamentas
http://www.stat.gov.lt/lt/ 

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD) - Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų visateksčių elektroninių dokumentų duomenų bazė.
http://etd.library.lt 

Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas
http://ebooks.mruni.eu/ 

Suaugusiųjų mokymosi nformacinė sistema.
https://www.smis.lt/ 

Pasaulio duomenų bazės:

Google Scholar - mokslinės informacijos paieška internete
http://scholar.google.com 

DOAJ - Directory of Open Access Journals - įvairių sričių ir kalbų visateksčiai mokslo žurnalai. Prieinami nemokamai.
http://www.doaj.org 

Daugiau elektroninių išteklių

Atgal
Vaikams