Vaikams
logo

Veiklos sritys

Bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas, galimybės fiziniams ir juridiniams asmenins nemokamai naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas.

Bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

 • bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01);
 • įrišimas ir susijusios paslaugos (kodas 18.14);
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20);
 • interneto vartų paslaugų veikla (kodas 63.14);
 • knygų leidyba (kodas 58,11);
 • žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (kodas 58.14)
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (kodas 62.09);
 • kita informacinių paslaugų veikla (kodas 63.9);
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (kodas 82.19);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59);
 • švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
 • profesinių narystės organizacijų veikla (kodas 94.12).
 • kultūrinis švietimas (kodas 85.52);
 • kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (kodas 90);
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 92.29)
Atgal
Vaikams