Vaikams
logo

Įgyvendinti projektai

2024 m.

„Kryptis – verslas. Važiuojam!“. Projekto pagrindinis tikslas yra skatinti verslumo kultūrą tarp Klaipėdos jaunimo, įkvėpti ir suteikti reikiamas žinias bei įgūdžius verslo (ir/arba organizacijų) įkūrimui; užtikrinti, kad dalyviai įgytų esminius finansinio raštingumo įgūdžius, kurie yra būtini norint sėkmingai valdyti verslą; siekiama, kad jaunimas įgytų aktualius informacinių technologijų ir skaitmeninės rinkodaros įgūdžius, kurie yra neatsiejami nuo šiuolaikinio verslo.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2023“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Interaktyvi vasaros skaitykla
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Vasaros garsai“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Vaikų vasaros poilsio programa „Žalioji biblioteka“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

2023 m.

„Pažink meną be ribų – 360 laipsnių“. Projekto tikslas – gilinti jaunimo žinias apie meną ir kultūrą, atskleisti ir ugdyti moksleivių kūrybiškumą, suteikti galimybę išbandyti savo gebėjimus kūrybinėse dirbtuvėse kartu su profesionaliai menininkais. Aktyvus dalyvavimas projekte skatintų jaunimą pažinti, atrasti žymiausias pasaulio galerijas, išsiugdys gebėjimas perskaityti meno kūrinį ir suvokti meno kalbą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Negalios jungtys: nuo integracijos link inkliuzijos“. Projekto tikslas – mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose – sukurti palankias sąlygas meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, lavinti neįgaliųjų meninius gebėjimus, skatinti pažinti krašto istoriją, kultūros paveldą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

Mėlynoji vaikų konferencija – tvarumas pagal jaunimą“. Projekto tikslas – ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę per saviugdos procesą, siekti suteikti žinias moksleiviams apie tvarumą, taršos poveikį aplinkai ir poreikį saugoti gyvąją gamtą per praktinių žinių įgijimą, vaikų konferencijos įgyvendinimą, kaip tų žinių pritaikymą praktiškai.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė

„Aš – autorius“ – praktinio autorių teisių pažinimo projektas“ – skirtas autorių teisių supratimui netik per žinių įgijimą, tačiau ir per meninį veiksmo performansą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Karališkoji Klaipėda“. Tikslas – inicijuoti ir plėtoti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su karališkosios Klaipėdos laikotarpiu, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione, nacionaliniu mastu ir užsienyje, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinant su krašto istorija ir kultūra.
Rėmėjas, finansuotojas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2022“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Interaktyvi vasaros skaitykla
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Juodojo rago vakarai“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Vaikų vasaros poilsio programa „Žalioji biblioteka“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

2022–2023 m.

„Virtuali Klaipėda: istorija ne gąsdina, o kuria!“. Projekto tikslas. Papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais Virtualios realybės technologiniais sprendimais, mažinti jaunimo skaitmeninę ir kultūrinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, suteikti reikalingų teorinių ir praktinių žinių, kaip įgalinti VR technologijas, kad jos kurtų teigiamas emocijas, lavintų minkštuosius įgūdžius, gilintų technologinį išprusimą, ugdytų profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, taikant įvairias naratyvines simuliacijas skaitmeninio turinio kūrime.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Mėlynosios bibliotekos“- organizacijos ir inovacijos mėlynajai ekonomikai ir vandens taršos prevencijai. Projekto tikslas. Susipažinti su mėlynosios ekonomikos terminu bei inicijuoti projekto renginius Norvegijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, kuriuose kartu su partneriais bus kalbama apie tvarų vandens transportą, vandens taršą, vandens tausojimą ir vandens inovacijas, siekiant skatinti jaunimo aktyvumą mėlynojoje ekonomikoje tiek inovuojant, tiek steigiant nevyriausybines organizacijas, vandens išteklių tausojimo iniciatyvas.
Rėmėjas, finansuotojas – Europos Sąjungos programa „Erasmus+“

Europos iššūkis 2022 – Bendruomenės pietūs „Kartu-Skanu!“. Projekto tikslas. Projekto metu kviesime bendruomenę prie bendro stalo, kviesime pietauti kartu ir dalyvauti maisto klubo veiklose. Bendrystė, kartu susėdant prie stalo, yra gili tradicija, reikalinga tam, kad būtume arčiau vieni kitų, palaikytume vieni kitus.
Kviesime ne tik pietauti kartu ir atrasti vieniems kitus, gilius ir įkvepiančius pokalbius, susipažinimus, tačiau ir prisijungti prie maisto klubo, kuriame pristatysime daugybę temų: nuo sveiko maisto receptų, atradimų, iki atsakymo į klausimus: o kur maisto atliekos keliauja toliau ir ar galime patys siekti žiedinės ekonomikos sprendimų savo namuose?
Rėmėjas, finansuotojas – Europos kultūros fondas

2022 m.

Ukrainiečių lietuvių kalbos mokymai. Projekto tikslas. Suteikti asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos žinias.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Knygos apie filosofą Imanuelį Kantą leidybos konkursas
Rėmėjas, finansuotojas – Kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas

„Imanuelio Kanto pažinimo keliu: nuo Klaipėdos iki Šereitlaukio“. Projekto tikslas. Plėtoti ir aktualizuoti Klaipėdos krašto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu, jo protėvių ir mokinių ryšiais, Rytprūsių kultūra ir reikšmingomis kultūros reformomis, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione, nacionaliniu mastu ir užsienyje, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

„Negalios iššūkis: integracija“. Projekto tikslas. Mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose – sukurti palankias sąlygas meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, lavinti neįgaliųjų meninius gebėjimus, skatinti pažinti krašto istoriją, kultūros paveldą, pristatyti veiklas ir pasiektus rezultatus visuomenei.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“. Projekto tikslas. „Emocijų lagaminų“, lavinamųjų (pojūčius stimuliuojančių) priemonių bei įrangos pagalba stiprinti vaikų ir tėvų emocinę gerovę, skatinti burtis į vieningą sąmoningą bendruomenę, kuriant saugią, atpalaiduojančią ugdomąją erdvę; rengiant kūrybinius, patyriminius edukacijų ciklus, panaudojant visiems lengvai prieinamus išteklius. Mažinti šeimų, kuriose auga sutrikimų turintys vaikai, atskirtį. Gerinti bibliotekos lankytojams suteikiamų paslaugų kokybę, skatinti bibliotekos darbuotojus ir (ar) tėvus, naudoti projekto metu įgytas žinias ir patirtis bei pritaikyti jas įgyvendinant tęstines kūrybines veiklas visai šeimai.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

Interaktyvi vasaros skaitykla
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė

Vaikų vasaros poilsio programa „Žalioji biblioteka“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2021“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

2021 m.

„Netikėta Klaipėda: Imanuelio Kanto pėdsakas“. Projekto tikslas – pradėti ir plėtoti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu bei jo protėvių ryšiais su miestu, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione bei nacionaliniu mastu, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros paveldo departamentas.

„Aš esu moteris ir kokios mano supergalios?“. Tikslas – įtraukiant į veiklas įvairių sričių atstovus (literatus, psichologus, menininkus, kitus specialistus) ir organizuojant skirtingas kūrybines-edukacines-motyvacines veiklas, ugdyti moterų sąmoningumą, suvokimą apie žmogiškosios savivertės svarbą; skatinti bendrystę, pasitikėjimą savimi, užimtumą bei verslumą per savirealizaciją vienišumo prevencijai ir kovai su juo, siekiant sukurti kokybiško ir pilnavertiško gyvenimo pagrindą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška“. Tiklslas – mažinti intelekto sutrikimų ir kitokią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir skaitmeninę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų ir įtraukiantį bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose, skatinti saviraišką, palaikyti menines iniciatyvas ir užtikrinti sąlygas jų įgyvendinimui. Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

Interaktyvi vasaros skaitykla
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė

Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2020“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

2020 m.

„LEGOlendas bibliotekoje – kūrybingiems ir sumaniems vaikams“. Projekto tikslas – Bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę papildžius novatoriškais, populiariais, technologiniais sprendimais bei pasitelkiant įvairių sričių, kaip STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos), nematerialaus paveldo, literatūros ir meno sintezę, ugdyti kūrybišką bendruomenę, įtraukiant vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie kūrybiško lavinimo, kultūrinių, meninių, socialinių ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Skatinti vaikų socialinę integraciją, bendruomeniškumą bei aktyvumą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Interaktyvi biblioteka“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos muzikos atlikėjais, rašytojais, aktoriais, menininkais, edukatoriais ir kitais kūrybos pasaulio atstovais intensyviai aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdoje, formuoti draugišką, atvirą ir inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Vitražai Klaipėdos visuomeninių pastatų interjeruose: istorija ir dabartis“. Projekto tikslas. Inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti interaktyvią edukacinę programą, kuri papildytų „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“ ir taip užtikrintų informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą (monumentalių dailės kūrinių – vitražų) išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis prisidedama ne tik prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į mano lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Biblioteka bendruomenei: (ne)galios įkvėpti“. Projekto tikslas. Pasitelkus kūrybines–terapines veiklas inicijuoti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių organizacijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems ugdyti ir atskleisti meninius gebėjimus, skatinti neįgaliųjų socializacijos procesą, tarpusavio komunikaciją, mažinti patiriamą kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį.
Rėmėjas, finansuotojas –Lietuvos kultūros taryba

„Kipšo“ išvarymas, arba patyriminė savigalba“. Projekto tikslas. Ugdyti žmonių sąmoningumą, suvokimą apie savigalbos svarbą kovai ir prevencijai su psichikos ligomis, organizuojant skirtingas kūrybines terapijas ir įtraukiant į veiklas įvairių sričių atstovus – sveikatos specialistus, literatus, kitų sričių menininkus. Per tiesioginį kontaktą su kūryba, atrandant skirtingas raiškas ir naujas savirealizacijos galimybes, atverti kelią į savęs tobulinimą ir kultūros bei meno pažinimą, socialinių ryšių stiprinimą, kaip kokybiško gyvenimo pagrindą.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Interaktyvi bibliotekos palapinė 2020“
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2019“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka

„Kauno atžalyno“ rekonstrukcija
Projektą „Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įgyvendino Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, Valstybės investicijų programos www.esinvesticijos.lt

 

2019 m.

„Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“. Tikslas – pasitelkus inovatyvias technologijas, sukurti ir pristatyti aktualią interaktyvią edukacinę programą, papildant ja „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“, taip užtikrinant informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis ne tik prisidedant prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į meno lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Būties riešutėliai“. Tikslas – aktyviai prisidedant prie sumanios visuomenės kūrimo šalyje, originaliomis formomis įsijungti į paauglių ir jaunimo asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymo procesą, kaip pagrindą brandžios, aukštos vidinės kultūros asmenybės formavimesi; sudarant palankias saviraiškos ir saviugdos sąlygas, prisidėti sprendžiant vis didėjančią jaunimo socialinės atskirties problemą, kurią sąlygoja jaunimo nusivylimas savimi, motyvacijos stoka, nepakankamos pragyvenimo pajamos ir kt.
Rėmėjas, finansuotojas – Lietuvos kultūros taryba

„Ne/užmirštas miestas“. Tikslas – aktualių, naujos tematikos (vietos kontekste) istorinių paskaitų-diskusijų ir ekskursijų ciklu supažindinti visuomenę su pramoniniu bei jūriniu Klaipėdos miesto paveldu, ugdant jaunuomenės suvokimą, kodėl yra svarbus kultūros paveldas ir kaip jis turėtų būti saugomas šiandien.
Rėmėjas, finansuotojas –  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

„Interaktyvi bibliotekos palapinė 2019“.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
Rėmėjas, finansuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė

Konkursas „Klaipėdos knyga – 2018“
Rėmėjas, finansuotojas – UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Atgal
Vaikams