Vaikams
logo

LIBIS jungtinis katalogas iBiblioteka

ibiblioteka

LIBIS jungtinis katalogas iBiblioteka teikia informaciją apie bibliotekų fonduose prieinamus dokumentus. 

Bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt galima atlikti dokumentų paiešką, užsakyti ir (arba) rezervuoti dokumentą, taip pat pavartyti, skaityti ir (arba) rezervuoti elektroninius dokumentus, eksportuoti pasirinktų bibliografinių įrašų sąrašus, formuoti asmeninį katalogą, dalintis bibliografine informacija socialiniuose tinkluose, įvertinti / reitinguoti dokumentus.

Kaip naudotis portalu www.ibiblioteka.lt:

 

Kataloge pateikiami šių tipų dokumentai:

  • Tekstiniai dokumentai (spausdintiniai, elektroniniai ir Brailio raštu): knygos, mokslo darbai, žurnalai, laikraščiai, tęstiniai leidiniai, almanachai ir t. t.
  • Rankraščiai
  • Natų leidiniai
  • Kartografinė medžiaga: žemėlapiai, gaubliai ir kt.
  • Vaizdo įrašai: kino filmai, diafilmai ir kt.
  • Garso įrašai: skaitymai, deklamuoti tekstai, kalbos, interviu, žodiniai pasakojimai, spektakliai ir kita, taip pat gamtos ir kiti natūralūs garsai
  • Muzikos įrašai: instrumentinės, vokalinės, sceninės, liaudies muzikos įrašai
  • Grafika: tapybos kūriniai, ekslibrisai, fotografija, piešiniai, negatyvai, plakatai, atvirukai, afišos, graviūros, reprodukcijos ir kita
  • Trimačiai objektai: žaidimai, žaislai, taktilinės knygos, sensorinė integracinė įranga (neįgaliųjų technika) ir kita

Taisyklės:

Naudojimosi LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalu www.ibiblioteka.lt taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės

 

Atgal
Vaikams