Vaikams
logo

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos įvertinimas Imanuelio Kanto viešajai bibliotekai

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos įvertinimas Imanuelio Kanto viešajai bibliotekai

Gegužės 5 d. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame susirinkime įteikti apdovanojimai už išskirtinę bibliotekų veiklą 2021 metais. Renginyje, kuris vyko Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje dalyvavo LR Kultūros ministerijos viceministras Rimantas Mikaitis, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas, „Asseco Lietuva“ vadovas Albertas Šermokas, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai.

Džiaugiamės, kad savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje PARTNERYSČIŲ BIBLIOTEKOS titulas atiteko Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešajai bibliotekai už išskirtines iniciatyvas telkiant bendruomenę, atstovavimą ir bendradarbiavimą su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei asmenimis.

Apdovanojimą atsiėmė direktorė Bronislava Lauciuvienė kartu su Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja Loreta Liutkute.

„Svarbiausias tikslas – biblioteka turi tarnauti žmogui ir būti arti žmogaus. Mūsų bibliotekai suteiktas visame pasaulyje garsaus filosofo Imanuelio Kanto vardas lėmė glaudžius bibliotekos ryšius ne tik su Lietuvos institucijomis, bet ir su užsienio bendruomenėmis, mokslininkais, kultūros ir švietimo įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis“, – atsiimdama apdovanojimą sakė Loreta Liutkutė.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka telkia bendruomenę, ją atstovauja ir bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei asmenimis, garsindama Klaipėdos miestą, jo istoriją, materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvoje ir pasaulyje:

Akademinė partnerystė
Biblioteka, rengdama I. Kantui skirtas tarptautines mokslines konferencijas, bendradarbiauja su akademine bendruomene – Klaipėdos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus universitetu, Hermano Zudermano draugija, Berlyno universitetu, žymiais Vokietijos mokslininkais ir kultūros tyrinėtojais: Jörg Nass, Ruth Leiserowitz, Valteriu T. Riksu, Almut Rix, Christine Schiler ir kitais. Formuojant I. Kanto vardą turinčios institucijos veiklos kryptis, bibliotekos iniciatyva sukurti stiprūs partnerystės ryšiai su svarbiausiomis Vakarų Lietuvos ir Pamario krašto institucijomis ir asmenybėmis.

Tvarios bendruomenės ir aplinkos idėjos partnerystė
Biblioteka, atsiliepdama į šių dienų aktualijas ir problemas, aktyviai įsitraukia į jų sprendimą, visuomenės švietimą gamtosaugos, ekologijos, tvaresnės visuomenės klausimais, todėl inicijavo ir palaiko bendradarbiavimą su užsienio institucijomis, organizacijomis, siekdama inovacijų mėlynajai ekonomikai ir vandens taršos prevencijai. Šią iniciatyvą Biblioteka įgyvendina kartu su partneriais iš Norvegijos – Ocean Industry Forum Oslofjord bei organizacija iš Latvijos – Zinātnes un Inovāciju parks. Plėtojant šį bendradarbiavimą, parengtas tarptautinis projektas „Mėlynoji biblioteka“, kuriam skirtas „Erasmus+“ programos finansavimas. Užmegzti glaudūs tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai siekiant tvarios bendruomenės vystymo ir integruotų edukacijų.

(Ne)galios įkvėpti: reikšmingų socialinių pokyčių partnerystė
Biblioteka, siekdama prasmingos ir visuomenei teigiamų pokyčių nešančios partnerystės inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina bendruomenėms skirtus projektus. Veiklos yra skirtos šeimoms, vaikams ir jaunimui, senjorams, akademinėms bendruomenėms, taip pat bene pažeidžiamiausioms grupėms – vienišiems senjorams ir įvairią negalią (taip pat ir psichikos) turintiems asmenims.
Inicijuotas ir kartu su Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija įgyvendintas projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims bendruomenėje“ bei „Biblioteka bendruomenei – negalios įkvėpti“; Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška“. Toliau sėkmingai plėtojami užmegzti partnerystės ryšiai su neįgaliuosius vienijančiomis institucijomis – įgyvendinamos projekto „Negalios iššūkis: integracija“ veiklos.
Ne mažiau dėmesio skiriama atstovavimui ir informacijos pasiekiamumo geografijai – pasiektais rezultatais, sukaupta originalaus darbo patirtimi dalinamasi forumuose, regioninėse ir tarptautinėse patirties dalinimosi konferencijose.

Partnerių telkimas: saugios ir vieningos visuomenės idėja
Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka skatina atsakingos ir saugios visuomenės idėją – Biblioteka ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Susitarimo tikslas – plėtoti socialinę partnerystę, vykdant teisinį švietimą, kuriant saugią aplinką visuomenei, mažinant teisės pažeidimus, nusikalstamumą, skatinant visuomenės aktyvumą ir pilietiškumą.
Ypatingai stiprūs partnerystės ryšiai sieja biblioteką ir švietimo institucijas. Biblioteka yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis ir rengdama įvairias edukacijas bei Kultūros paso programas glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos ugdymo įstaigomis.
Biblioteka, atsiliepdama į bendruomenių poreikius, ypatingai daug dėmesio skiria mobilumo ir savanorystės renginiams bei kitoms veikloms, įtraukdama įvairias institucijas. Pagrįstai galime didžiuotis partneryste su „Eurodesk“, LCC universitetu, Klaipėdos socialinių mokslų kolegija, Klaipėdos šachmatų klubu, Turizmo mokykla, „Bibliotekos visiems“ iniciatyva. Bibliotekos vykdoma partnerystės politika yra patraukli ir į Klaipėdą atvykstantiems savanoriams, kurie produktyviai įsilieja į bibliotekos vykdomas veiklas. Bibliotekoje savanoriavo iš įvairių šalių atvykęs jaunimas: Italijos, Armėnijos, Ukrainos, Rusijos, Prancūzijos.

Stipri leidybinė partnerystė
Net 16 metų tęsiasi bibliotekos bendradarbiavimas su Klaipėdos leidėjais, leidyklomis ir knygų autoriais kasmet organizuojant konkursą „Klaipėdos knyga“. Ši partnerystė sieja biblioteką, knygų autorius, sudarytojus, iliustruotojus, dizainerius, leidėjus, leidyklas ir skaitytojus – ir turi svarbų tikslą – skleisti žinią apie rašytinio žodžio svarbą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvoje ir pasaulyje. Šios partnerystės dėka Vakarų Lietuvoje skatinama knygų leidyba.

Gerumo akcijos bibliotekoje
Siekdama suburti bendruomenę, padėti jai įgyvendinti bendrus tikslus, Biblioteka rengia Gerumo akcijas. Pastaruoju laikotarpiu surengta Gerumo akcija, kurios metu žmonės aukojo Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui. Taip pat surengta sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ kalėdinių dekoracijų paroda bei neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ dailės darbų paroda, kuriose eksponuojamų kūrinių įsigiję klaipėdiečiai ir miesto svečiai galėjo simboliškai paremti neįgaliųjų bendruomenes.
Bibliotekoje prieš kelerius metus savanoriavo ukrainietis Andriy Tuzhykov, kuris šiuo metu savanoriaudamas savo šalyje vadovauja nevyriausybinei organizacijai „Kultūros laboratorija“. Chernivtsi mieste jis kartu su kitais savanoriais trumpo apgyvendinimo namuose suteikia pastogę nuo karo bėgantiems tautiečiams. Biblioteka, atsiliepdama į šią iniciatyvą, surinko ir skyrė lėšų savo tautiečiams padedančiam buvusiam bibliotekos savanoriui. Šis atvejis bene geriausiai iliustruoja grįžtamąjį ryšį – svarbiausią partnerystės aspektą.


Atgal
Vaikams