• Virtualus „Karališkosios Klaipėdos“ žemėlapis

    Klaipėdos krašte beveik keturis šimtmečius (1525–1918) truko valdovų viešpatavimas buvo stiprus valdovų kultas. Tai buvo  Prūsijos kunigaikštystės (1525–1701), Prūsijos karalystės (1701–1871), Vokietijos imperijos (1871–1918) laikai. Soste pabuvojo Hohenzollernų dinastijos dvylika valdovų. Pagrindiniai postulatai, kuriais vadovavosi minėtų laikų valdovai – tikyba, karyba ir prekyba. Nuo to priklausė gyventojų moralė, saugumas, gerovė. 

    Valdovai buvo ir mūsų miesto kūrėjai. Valdovų auginta  Klaipėda iškilo kaip tipiškas Prūsijos miestas, kuriame netrūko nei kilmingųjų dvasios, nei karališkųjų ženklų. Visų Prūsijos valdovų eilės dėlionėje atsispindi miesto raidos etapai,

    Daugiau