Vaizdiniai

 • Urvakienė Jadvyga (g. 1934 m.)

  Jadvygos Masiliauskaitės-Urvakienės gimtinė – Žemaitijoje, dabartinėje Rietavo savivaldybėje esančiame Tverų miestelyje.  Dar lankant mokyklą pedagogai Jadvygai prognozavo aktorės karjerą. Vos atvykus gyventi į Klaipėdą, be aktorinio išsilavinimo prisiminimų autorė buvo priimta dirbti į Dramos teatrą. Vėliau gyvenimas viską sudėliojo savaip, tačiau Jadvyga ir šiandien stebina itin šviesia atmintimi, gebėjimu įdomiai, intriguojančiai, teatrališkai pasakoti apie tai, ką teko patirti.

  Kviečiame pasižvalgyti po vaizdinius prisiminimus ir pasiklausyti garso įrašo „Darbo patirtis Klaipėdos psichiatrijos ligoninėje“,

  Daugiau
 • Stankevičius Norbertas (g. 1958 m.)

  Kraštotyrininkas, istorikas Norbetas Stankevičius prisimena laikotarpį, kai jis, baigęs studijas, pagal paskyrimą atvyko dirbti į Klaipėdą. Prieš tai 2,5 mėnesio teko pabuvoti ir privalomoje karinėje stovykloje. Prisiminimuose aprašomas Klaipėdos, kokia ji buvo prieš 33 metus, gyvenimas: paliečiami kultūriniai, ekonominiai, socialiniai aspektai.

  „Prisiminimai apie Klaipėdą: pirmieji įspūdžiai“, 2016 m. gruodis (pdf formatas).

  Daugiau
 • Ruškutė-Ulčinskienė Sofija (g. 1928)

  Sofija Ulčinskienė gimė Būdvyčių kaime, Dirvonėnų seniūnijoje (dabar – Raudėnų), Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Prisiminimų autorė pasakoja, kad jos dokumentus per karą sunaikino ir brolis ją užregistravo kaip gimusią 1929-iaisias, nors yra gimusi anksčiau.

  Klaipėdoje gyvena nuo 1948 m. Ranka užrašytame pasakojime „Klaipėda – antroji mano tėviškė“ Sofija prisimena nelengvą kelią, kol 1948 m. ji tapo studentė; studijų laikotarpį; tragišką, tremties pažymėtą studijų draugės, poetės Agutės Daugnoraitės gyvenimą, ir netgi susitikimą su rašytoja Ieva Simonaityte bei jos pasirašytą knygą „Aukštujų Šimonių likimas“,

  Daugiau