Stankevičius Norbertas (g. 1958 m.)

Kraštotyrininkas, istorikas Norbetas Stankevičius prisimena laikotarpį, kai jis, baigęs studijas, pagal paskyrimą atvyko dirbti į Klaipėdą. Prieš tai 2,5 mėnesio teko pabuvoti ir privalomoje karinėje stovykloje. Prisiminimuose aprašomas Klaipėdos, kokia ji buvo prieš 33 metus, gyvenimas: paliečiami kultūriniai, ekonominiai, socialiniai aspektai.

„Prisiminimai apie Klaipėdą: pirmieji įspūdžiai“, 2016 m. gruodis (pdf formatas).

Į viršų