• Stankevičius Norbertas (g. 1958 m.)

  Kraštotyrininkas, istorikas Norbetas Stankevičius prisimena laikotarpį, kai jis, baigęs studijas, pagal paskyrimą atvyko dirbti į Klaipėdą. Prieš tai 2,5 mėnesio teko pabuvoti ir privalomoje karinėje stovykloje. Prisiminimuose aprašomas Klaipėdos, kokia ji buvo prieš 33 metus, gyvenimas: paliečiami kultūriniai, ekonominiai, socialiniai aspektai.

  „Prisiminimai apie Klaipėdą: pirmieji įspūdžiai“, 2016 m. gruodis (pdf formatas).

  Daugiau
 • Ruškutė-Ulčinskienė Sofija (g. 1928)

  Sofija Ulčinskienė gimė Būdvyčių kaime, Dirvonėnų seniūnijoje (dabar – Raudėnų), Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Prisiminimų autorė pasakoja, kad jos dokumentus per karą sunaikino ir brolis ją užregistravo kaip gimusią 1929-iaisias, nors yra gimusi anksčiau.

  Klaipėdoje gyvena nuo 1948 m. Ranka užrašytame pasakojime „Klaipėda – antroji mano tėviškė“ Sofija prisimena nelengvą kelią, kol 1948 m. ji tapo studentė; studijų laikotarpį; tragišką, tremties pažymėtą studijų draugės, poetės Agutės Daugnoraitės gyvenimą, ir netgi susitikimą su rašytoja Ieva Simonaityte bei jos pasirašytą knygą „Aukštujų Šimonių likimas“,

  Daugiau
 • Pinkevičienė Felicija (g. 1947 m.)

  Dailininkė grafikė, pedagogė F. Pinkevičienė gimė Dainiuose, Širvintų rajone. Svarbiausia jos kūrybos tema – Klaipėda ir jos kraštas. „Odėje apie seną dailininkų namelį“ autorė atvirai, kartais ironiškai perteikia ano meto realybę, paliesdama menininkų likimus, žmonių vertybes, ir, žinoma, „dailininkų namelio“ (Daukanto g. 9) istoriją.

  „Odė apie seną dailininkų namelį“ (prisiminimų fragmentai), 2016 m. gruodis (rankraštis, pdf formatas).

  Daugiau
 • Navakauskas Vytautas Vaclovas (g. 1930 m.)

  V. V. Navakausko gimtinė – Šilutės rajone, Žakainių kaime. Į Klaipėdą prisiminimų autorius atvyko 1955 m. Sužinojęs apie projektą „Gyvoji kraštotyra“, panoro su kitais pasidalinti ne tik mintimis apie knygų svarbą žmogaus gyvenime, bet ir nuo 1941 m. atmintyje saugoma istorija apie žydiškų knygų deginimą. Prisiminimai gimė kelionėje, važiuojant traukiniu.

  „Knyga – gyvenimo išmintis“, 2016 m. lapkritis (rankraštis, pdf formatas).

  Daugiau
 • Baginskienė Virginija (g. 1950 m.)

  Virginija Baginskienė į Klaipėdą gyventi atvyko iš Jurbarko, Skirsnemunės apylinkės, Molynės kaimo. Buvo 1966 metų ruduo. Perteikdama kelis dešimtmečius aprėpiančią savo gyvenimo istoriją, Virginija paliečia ir tuometines būties sąlygas, ir žmogiškąsias vertybes.

  „Gyvenimas Klaipėdoje“, 2016 m. lapkritis (pdf formatas).

  Daugiau