Raštai I

JAV gyvenusio lietuvių filosofo egzistencialisto Juozo Girniaus (1915-1994) „Raštų“ I tome spausdinama egzistencinei filosofijai skirta studija „Laisvė ir Būtis“, pluoštas straipsnių iš „Logos“, „Židinio“, „Aidų“, filosofijos pagrindų gimnazinis kursas, per 50 straipsnių iš „Lietuvos enciklopedijos“ bei specialiai „Raštams“ parengta „Autobibliografija“.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Raštai / Juozas Girnius; [parengė ir redagavo Giedrė Bautrėnienė], 1991. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą