Klaipėda – I. Kanto tėvo miestas: laiko ženklai

Fotografijų paroda „Klaipėda – I. Kanto tėvo miestas: laiko  ženklai“, skirta I. Kanto (1724–1804) 300-osioms gimimo ir 220-osioms mirties metinėms.

Klasikinės vokiečių filosofijos pradininko, pasaulinio garso mąstytojo I. Kanto (1724–1804) mintys ir šiandien gyvos. Jo asmenybė, svarbiausi veikalai „Grynojo proto kritika“ (1781), „Praktinio proto kritika“ (1788) susilaukia tyrinėtojų bei plačiosios visuomenės dėmesio.

Parodos iniciatorė – kultūros istorikė Jovita Saulėnienė. Fotografijų autorė – Roberta Kavaliauskaitė.

O norintiems savarankiškai keliauti ir patyrinėti lietuviškų šaknų turinčio Prūsijos filosofo, klasikinės vokiečių filosofijos pradininko Imanuelio Kanto pažinimo kelią siūlomas audiogidas „Imanuelio Kanto pažinimo kelias“:  https://bit.ly/AUDIOGIDAS.

Į viršų