Dorovės metafizikos pagrindai

Vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas I. Kantas moralės teorijai paskyrė ne vieną veikalą. „Dorovės metafizikos pagrindai“ – tai lyg dorovės teorijos metmenys, kuriuose populiariai aiškinamas svarbiausias dorovės dėsnis – kategorinis impratyvas ir šiai etikai svarbi tikslų viešpatijos sąvoka.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Dorovės metafizikos pagrindai / Kantas Imanuelis; iš vokiečių kalbos vertė Kristina Rickevičiūtė, 1980. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą