Zalumskienė Audronė

„Šie atsiminimai – apie mūsų jaunos šeimos gyvenimą ir buitį Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje 1978–1989 m. laikotarpiu, kai gyvenimas už geležinės uždangos turėjo savo dėsnius“, – rašo Audronė Zalumskienė. Prisiminimų autorė pasakoja ir apie Lietuvos valstybės atkūrimą, politinį ir ekonominį gyvenimą, kurį teko išgyventi, kol išėjome į didelį laisvės nuotykį, vadinamą Lietuva.

„Asmeninės istorijos bagažas“, 2016 m. gruodis (pdf formatas).

Žymės prisiminimai
Į viršų