Imanuelis Kantas Klaipėdoje

Imanuelis Kantas – pasaulinės reikšmės asmenybė, žymus XVIII a. mąstytojas, vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas. Anot dr. Alvydo Jokubaičio, iškilesnės, reikšmingesnės, didesnio masto asmenybės, susijusios su Klaipėdos kraštu, nerasime. Nuo XVII a. Klaipėdoje gyveno trys I. Kanto šeimos kartos – prosenelis, seneliai, tėvas ir dėdės. Jie buvo krikštyti, tuokėsi senojoje ir naujojoje miesto Šv. Jono bažnyčioje. Čia ir palaidoti. Šeima turėjo nekilnojamo turto abiejose Klaipėdos dalyse – Senamiestyje ir Friedricho mieste.

I. Kantas padarė neginčytiną įtaką filosofijos mokslui, jo istorijai, visai pasaulio kultūrai. 2019 m., Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Klaipėdos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Imanuelio Kanto vardas.

Į viršų