Back

Iniciatyva dalyvauja konkurse „Lietuvos galia“

Iniciatyva Maisto klubo „Kartu skanu“ – bibliotekos atstovė vaišina dalyvį pyragu

Didžiuojamės, jog Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos iniciatyvos įtrauktos į LR Prezidento iniciatyva teikiamų metinių apdovanojimų konkursą „Lietuvos galia“. Šis konkursas skirtas įvertinti pilietines iniciatyvas ir geruosius veiklų pavyzdžius miestuose, miesteliuose, regionuose ir užsienio lietuvių bendruomenėse.

Prašome Jūsų jau šiandien padovanoti savo balsą už Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos pateiktas iniciatyvas!

  • Iniciatyva „Maisto klubas „Kartu-skanu“ (kategorija: Žalia Lietuva) – ne tik socialinis projektas, bet ir revoliucinis požiūris, kaip klimatui aktuali tema – maisto švaistymas – sprendžiama sukuriant pridėtinę vertę – bendrystę edukuojant, dalinantis ir kartu bibliotekoje su bendruomene sėdant prie stalo pokalbiams, pietums, knygoms, juokui ir patirtims.
  • Iniciatyva „Negalios įkvėpti“ (kategorija: Teisinga Lietuva)  – dirbame tam, kad sumažintume įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį. Palaikome aktyvų bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudarome sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose, sukuriame palankias sąlygas neįgaliųjų meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, skatiname pažinti krašto istoriją, kultūros paveldą, pristatome veiklas ir pasiektus rezultatus visuomenei.

Balsavimas vyksta projekto platformoje www.lietuvosgalia.lt, skiltyje Iniciatyvos. Norint balsuoti už iniciatyvą, reikės suvesti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą ir sulaukus automatinio laiško nurodytame pašte, jį patvirtinti. Balsavimas vyks iki spalio 18 d. imtinai.

Dėkojame visiems palaikantiems ir balsuojantiems už Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklas!  Auginkime Lietuvos galią drauge!