XX amžiaus moralės filosofija

Mokslinė monografija „XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu“ atskleidžia ir pagrindines XX amžiaus moralės filosofų gvildentas problemas, ir jų neišvengiamą dialogą su Kantu.

Tai antras, papildytas, knygos leidimas, kuriame pateikiamas skyrius, skirtas kantiškosioms trajektorijoms Gilles’io Deleuzeb filosofijoje. Taip pat čia diskutuojama su kai kuriomis naujausiomis, per pastarąjį dešimtmetį išsakytomis, lietuvių filosofų idėjomis knygoje analizuojama tema.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu: mokslinė monografija / Jūratė Baranova. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. – 418 p. ; 24 cm. – ISBN 978-609-471-025-4 (įr.). Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą