Trumpa etikos istorija

„Trumpa etikos istorija“ tapo svarbiu įnašu į moralės filosofijos studijas. Knyga buvo palankiai įvertinta specialistų ir skaitytojų, buvo ir tebėra daugelio humanitarinių ir socialinių mokslų studentų parankinė knyga, ssusilaukė daugybės kartotinių leidimų.

Alasdairas MacIntyre’as lydi skaitytoją per etikos filosofijos istoriją nuo antikinės Graikijos iki XX amžiaus. Jis pabrėžia istorinio konteksto svarbą moralės koncepcijoms ir parodo, kaip filosofinė mintis atitinka moralės koncepcijas, šitaip pateikdamas istorinę etikos analizę.
Pasitelkdamas etikos istoriją autorius atskleidžia ryšį tarp dorovės ir socialumo. Taip ieškoma XX amžiaus dorovės krizės ir dorovinio atgimimo ištakų.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Trumpa etikos istorija: dorovės filosofijos istorija nuo Homero iki dvidešimto amžiaus / Alasdair MacIntyre; iš anglų kalbos vertė Inesa Šeškauskienė, 2000. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Trumpa etikos istorija: dorovės filosofijos istorija nuo Homero iki dvidešimto amžiaus / Alasdair MacIntyre; iš anglų kalbos vertė Inesa Šeškauskienė, 2014. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą