Sietuvos eseistikos rinktinė

Ši knyga – straipsnių rinkinys, kuriame pasisakoma aktualiais žmogaus ir tautos, asmeninio ir visuomeninio gyvenimo klausimais. Žmogaus dvasios pasaulis, tikėjimas, tautos laisvė, meno prigimtis, filosofijos prasmė, daugybė kitų žmogaus fizinės ir dvasinės būties problemų – visa tai telpa i originalią autoriaus apmąstymų sietuvą.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Sietuvos: eseistikos rinktinė / Arvydas Šliogeris, 1992. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą