Religija vien tik proto ribose

Knygoje – plati religijos kaip moralumo panorama. Vietoj statutinės, pamaldinės religijos Kantas kuria moralinę grynojo proto religiją. Joje svarbiausia – moralinė žmogaus pareiga. Atlygio principas siejamas su elgesio motyvų grynumu. Tik moraliu gyvenimo būdu žmogus pelno Dievo meilę, visa kita tėra religijos iliuzija ir netikras tarnavimas Dievui.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Religija vien tik proto ribose / Immanuel Kant; iš vokiečių kalbos vertė ir įvadą parašė Romanas Plečkaitis, 2000. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą