Raštai II

Serijoje „Iš Lietuvos filosofinio palikimo“ Vinco Vyčino „Raštų“ antrame tome spausdinamos žymaus Kanadoje gyvenusio lietuvių filosofo studijos, skirtos Vakarų filosofinio mąstymo tradicijai.

Tai anglų kalba parašyto veikalo „Didybė ir filosofija. Vakarų mąstymo tyrimas“ (1966) vertimas, lietuviška filosofinė literatūros studija „Asmenybiškumas Ibseno dramose“ (1984), kurios mažesnioji dalis buvo publikuota išeivijos periodikoje, o likusi spausdinama iš rankraščio, taip pat keli smulkesni artimos tematikos tekstai iš periodikos.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Raštai / Vincas Vyčinas, vertė Danutė Bacevičiūtė, 2007. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą