Po idėjų pasaulį

Knygoje aptariamos svarbiausios filosofijos ir religijos idėjos nuo seniausių laikų ir dabarties. Aiškinamos religijos, mokslo ir politikos sąsajos, dabarties problemos, bandymai jas suprasti ir spręsti. Knyga skiriama pirmiausia mokiniams, mokytojams ir kiekvienam, norinčiam skverbtis į sudėtingą amžinųjų problemų pasaulį.

Chronologinės lentelės, iliustracijos, jų paaiškinimai, citatos ir klausimai išryškina daugeliui dar miglotas būties, pažinimo, žmogaus, tikėjimo problemas, traukia į aktyvesnį jų įgyvendinimą.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Po idėjų pasaulį: religija ir filosofija seniau ir dabar / W. Raeper, L. Smith; [iš anglų kalbos] vertė Milda Keršienė. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą