Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją

Populiariai parašytoje knygoje pasakojama, kaip istorijos eigoje kito žmogaus pasaulėžiūra. Jos raida atskleidžiama pasakojant apie pasaulio filosofų (Demokrito, Platono, Aristotelio, Dekarto, Kanto, Hėgelio ir kt.) gyvenimą bei kūrybą. Duodami kultūros epochų kontūrai. Filosofinės sąvokos aiškinamos žodinėlyje.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją : filosofijos istorija jaunuomenei / Romualdas Ozolas, 1988. Užsakyti rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą