Naujųjų amžių filosofijos istorija

Tai pirmasis lietuvių kalba parašytas Naujųjų amžių filosofijos istorijos vadovėlis, skirtas aukštosios mokyklos studentams. Knyga anaiptol nėra praradusi aktualumo, nors rašyta tarpukario laikotarpiu. Naujųjų amžių filosofija čia pradedama nuo Nikolajaus Kuziečio, išsamiausiai aptariamas racionalizmas ir empirizmas. Autoriaus dėmesio centre – Immanuelio Kanto filosofija. XIX a. filosofijai artimiausi Kanto sekėjai ir kritikai, pabaigoje pristatomas Fichte.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Naujųjų amžių filosofijos istorija / Johanas Štrauchas ; [sudarė, įžanginį straipsnį ir paaiškinimus parašė Arūnas Sverdiolas], 1996 . Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą