Mūsų postmodernioji modernybė

Knygoje pateikiamas vokiškasis postmodernybės variantas. Jo apraiškų analizei pasirenkama filosofija ir architektūra. Aptariamos postmoderniojo filosofavimo ištakos (Derrida, Foucault, Deleuz’o tekstai), postmodernybė ginama nuo pernelyg griežtos kritikos ir traktuojama kaip naujas modernybės variantas.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Mūsų postmodernioji modernybė / Wolfgang Welsch ; iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius, 2004. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą