Moralės filosofijos pagrindai

Moralės filosofijos pagrindų vadovėlyje apibrėžiamas moralės filosofijos objektas ir turinys, vartojamos sąvokos, sistemiškai perteikiamos pagrindinės joje keliamos problemos.

Vadovėlis yra skirtas universitetų ir aukštųjų mokyklų studentams,studijuojantiems moralės filosofiją arba jai artimas disciplinas (metaetiką,etiką ir vertybių teorijas, moralinę filosofiją ir t. t.).

Vadovėlio pirmoji dalis ir antrosios dalies pirmas skyrius gali praversti ir etikos dėstytojams. Vadovėlis naudingas ir kvalifikaciją tobulinantiems etikos mokytojams. Knyga gali sudominti bet kurį neabejingą moralės (dorovės)problemoms žmogų.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Moralės filosofijos pagrindai : vadovėlis / Saulius Kanišauskas ; Mykolo Romerio universitetas, 2009. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą