Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje

„Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje“ yra vertimas rankraščiu likusios autoriaus disertacijos, už kurią Vienos universitete 1932 gavo daktaro laipsnį.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis veda į Mažąją Lietuvą —„Kultūrinis lietuvių gyvenimas Prūsuose XVIII amžiuje“. Antroji dalis — „Pagrindiniai idėjinės raidos bruožai“ — plačiai nušviečia vokiečių filosofinių rašytojų J. G. Hamanno (1730-1788) ir J. G. Herderio (1744 -1803) naują žvilgsnį į tautas. Trečioji dalis — „Lietuvybė XVIII amžiuje“ — apžvelgia, kaip vokiečių susidomėjimas lietuviais pasireiškė įvairiose srityse.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje = Die Litauer in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts / Ignas Skrupskelis, 1967. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą