Kantas

Ši filosofijos mokslų daktaro, profesoriaus A. Gulygos knyga – populiarus ir dokumentais paremtas pasakojimas apie I. Kanto gyvenimo ir kūrybos kelią, jo filosofijos sistemą. Knygoje nemaža įdomių epizodų iš asmeninio I. Kanto gyvenimo, pasakojama apie jo susitikimus su to meto mokslo žmonėmis, su kuriais jam teko kartu dirbti, ginčytis ir kovoti.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Kantas / Arsenijus Gulyga; iš rusų kalbos vertė Ramutė Rybelienė, 1989 m. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą