Filosofijos raštų rinktinė

Filosofo Prano Kuraičio „Filosofijos raštų rinktinėje“ pateikiami autoriaus tekstai gnoseologijos, ontologijos, filosofijos istorijos, pasaulėžiūros ir filosofijos ryšių su kitais mokslais ir dalykais temomis. Kartu pridedamas Juozo Girniaus rašyta biografija „Pranas Kuraitis“. Knygą sudarė ir spaudai paruošė Antanas Vaičiulaitis.

Atgal į parodą