Filosofijos įvadas

Knygoje „Filosofijos įvadas“ prancūzų filosofas ir matematikas Roger Caratini pasakoja filosofijos istoriją, analizuoja pagrindines filosofijos kategorijas ir sistemas.

Roger Caratini, vienas iš enciklopedijos Borda autorių, šį „Filosofijos įvadą” skiria skaitytojams, jaučiantiems klasikinės filosofijos žinių stygių. Pateikdamas filosofijos istorijos, filosofinių pažiūrų ir sistemų formavimosi apžvalgą nuo antikos iki šių laikų, jis siekia sužadinti norą studijuoti nelengvą dalyką.

„Filosofijos įvadas“ nepretenduoja keisti įprasto filosofijos mokymo, jame tik pateikiama aiškių metodinių žinių apie filosofijos pagrindus, jos istoriją ir svarbiausias koncepcijas. Jos leis rasti ne tik atsakymus į klausimus, susijusius su epistemologijos, logikos, etikos ar metafizikos problemomis, bet ir pasiūlys būdų, kaip tas problemas geriau suvokti.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Filosofijos įvadas / Roger Caratini; iš prancūzų kalbos vertė Vitalija Malinauskienė. – Vilnius : Kronta, [2007] (Kaunas : Aušra). – 614, [1] p. ; 24 cm. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą