Filosofijos įvadas

Žymaus vokiečių filosofo Nicolai’aus Hartmanno (1882-1950), Marburgo mokyklos atstovo, vadinamosios „naujosios antologijos“ kūrėjo „Filosofijos įvadas“ – tai 1949 metų Getingeno universitete skaitytų paskaitų kursas.
Čia glaustai ir populiariai išdėstytas autoriaus požiūris į svarbiausias filosofijos problemas bei paties autoriaus originali filosofinė koncepcija, pagrįsta „naujosios ontologijos“ sąvokomis.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Filosofijos įvadas / Nicolai Hartmann; [iš vokiečių kalbos vertė Nikodemas Juršėnas], 2001. Užsakyti rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą