Filosofijos istorijos apybraižos

Mokslo darbas skirtas filosofijos istorijai. Pateikiami profesoriaus B. Kuzmicko mokslo leidiniuse skelbti ir dar neskelbti straipsniai, išdėstyti filosofijos istorinės raidos seka. Aptariamas filosofijos istorijos objektas, nušviečiama vėlyvosios antikos ir ankstyvosios krikščionybės, viduramžių žydų filosofija.

Dviejuose straipsniuose aptariamos postmodernybės filosofinės idėjos, pabaigoje apžvelgiama lietuviškoji filosofinė antikotyra. Darbas skiriamas filosofijos studijų studentams, filosofijos istorikams, visiems, kam įdomi filosofijos istorija.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Filosofijos istorijos apybraižos: teorinis sintetinis mokslo darbas / Bronislovas Kuzmickas; Mykolo Romerio universitetas, 2012. Užsakyti rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą