Filosofijos istorija

Lenkų filosofo W. Tatarkiewicziaus (1886-1980) tritomės „Filosofijos istorijos“ antrasis tomas apima naujųjų amžių – iki 1830 metų – filosofinės minties raidą. Derindamas chronologinį, probleminį ir personalinį principus, autorius metodiškai ir konspektiškai aptaria būties ir pažinimo problemų sprendimo metodus ir būdus, pagrindines tos epochos filosofijos kryptis ir mokyklas. Knyga parašyta kaip vadovėlis, kuris patenkins filosofijos istoriją studijuojančio skaitytojo poreikius.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esantį leidinį:

Naujųjų amžių filosofija, 2002. Užsakyti/rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą