Filosofijos chrestomatija

Filosofija stovi prie europietiškos civilizacijos ir vakarietiško mąstymo ištakų. Norint pastarąsias pažinti, reikia bent iš dalies tapti filosofu. Tačiau kas gi yra pati filosofija, ką reiškia filosofuoti? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų tegu atsako įžymiųjų mąstytojų tekstai. Jie išdėstyti chronologine tvarka, pradedant ankstyvaisiais mus pasiekusiais Parmenido ar Hėrakleito fragmentais ir baigiant iškiliais šio amžiaus lietuvių mąstytojais Antanu Maceina ir Juozu Girniumi.

Užsakyti / rezervuoti bibliotekoje esančius leidinius:

Filosofijos chrestomatija / [sudarė ir parengė Lina Šulcienė, Leonardas Lapašinskas], 1997 m. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Filosofijos chrestomatija / [sudarė ir parengė Lina Šulcienė, Leonardas Lapašinskas], 2-asis leid., 2000 m. Užsakyti / rezervuoti leidinį.

Atgal į parodą