Vaikams
logo
lt

Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?

Projekto tikslas. „Emocijų lagaminų“, lavinamųjų (pojūčius stimuliuojančių) priemonių bei įrangos pagalba stiprinti vaikų ir tėvų emocinę gerovę, skatinti burtis į vieningą sąmoningą bendruomenę, kuriant saugią, atpalaiduojančią ugdomąją erdvę; rengiant kūrybinius, patyriminius edukacijų ciklus, panaudojant visiems lengvai prieinamus išteklius. Mažinti šeimų, kuriose auga sutrikimų turintys vaikai, atskirtį. Gerinti bibliotekos lankytojams suteikiamų paslaugų kokybę, skatinti bibliotekos darbuotojus ir (ar) tėvus, naudoti projekto metu įgytas žinias ir patirtis bei pritaikyti jas įgyvendinant tęstines kūrybines veiklas visai šeimai.

Terminas: 2022 m. balandžio 1 d. – 2022 gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projektas „Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“ skirtas visai šeimai: vaikams ir tėvams. Remiantis Emocinės paramos centro vadovės Aušros Kurienės žodžiais, tėvų didesnis emocinis pažeidžiamumas tiesiogiai veikia ir vaikų savijautą. Projektu prisidėsime prie vaiko ir tėvų emocinės gerovės kūrimo, skatinsime kūrybiškumą, bendruomeniškumą – mažinsime karantino metu išaugusį vienišumo jausmą, stiprinsime socialines visos šeimos kompetencijas, kursime naujas veiklas ir erdves, kuriose vaikai galės sėkmingai augti, žaisti ir kurti. Kuriama nemokamai prieinama lavinamoji erdvė, kurioje paskaitų ir užsiėmimų metu bus galima sužinoti „Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“, iš vienos pusės, kaip sukurti įdomią, prasmingą, ypatingą, tarpusavio ryšį stiprinančią veiklą sau ir vaikui, pasitelkiant paprastas, turimas, ar lengvai kiekvienam prieinamas priemones (taip iš musės pučiame dramblį). Iš kitos pusės: kartais paprasti, bet gal kiek neįprasti, nepažinti dalykai ir situacijos kelia baimę, nerimą, pasimetimą (nesugebėjimas įvardyti jausmų, negebėjimas valdyti susidariusios situacijos, savęs nuvertinimas), kyla daugybė klausimų, stresas, kuriami mitai, kol apie tai nėra daugiau sužinoma ar patiriama (kaip neišpūsti iš musės dramblio). Projekto veikla orientuota į kokybišką šeimos buvimo kartu laiko kūrimą.

Projekto vadovas:
Inga Dekontienė
(8 46) 314719
vaikai@biblioteka.lt 

Projekto veiklos

Išpūtėte iš musės dramblį? Bibliotekoje esantys „Emocijų lagaminai“ padės tėvams ir vaikams spręsti emocijų iššūkius

„Emocijų lagaminai“ – nauja paslauga bibliotekoje

Patyriminė edukacija šeimoms su Sanna Karosas „Ten, kur saulė šviečia“ /2022 11 19

Patyriminė edukacija „Ten, kur saulė šviečia“ su Sanna Karosas / 2022 10 28

Muzikinis spektaklis „Keverzonė“ 1,5-4 m. vaikams / 2022 10 21

Užsiėmimų ciklas „Tėvystė be streso“ / 2022 spalio 5, 12, 19, 27

Muzikinis užsiėmimas su muzikos terapeute Vita Glinskyte / 2022 10 01

„Kaip kūrybiškai ugdyti vaikus namuose?“ su Indre Neimante / 2022 09 29

Užsiėmimas mažiesiems su muzikos terapeute Vita Glinskyte / 2022 09 19

Muzikinis užsiėmimas mažiesiems su Vita Glinskyte / 2022 09 08

Edukacinis susitikimas su rašytoja Indre Zalieckiene / 2022 08 06

Kūrybinis užsiėmimas „Spalvotas pasaulis“ su edukologe Indre Neimante / 2022 08 04

„Stebuklingos spalvos“ su psichologe Sandra Kybransaite / 2022 07 26

Miuziklas visai šeimai „Pelytės Vivo kuprinė“ / 2022 07 23

„Šokiai su mažyliais“ su edukologe Indre Neimante / 2022 07 21

„Šokiai su kūdikiais nešioklėse“ su edukologe Indre Neimante / 2022 07 14

Paskaita šeimai „Emocinio ugdymo svarba“ su Sandra Kybransaite / 2022 06 14

Užsiėmimas mažiesiems „Patyrimas ir kūryba“ su psichologe Sandra Kybransaite / 2022 06 07

„Pojūčių lavinimo svarba“ su psichologe Sandra Kybransaite / 2022 05 31

Kūrybinis užsiėmimas mažiesiems „Žaidžiu ir tyrinėju“ / 2022 05 12

Kūrybinis užsiėmimas mažiesiems „Žaidžiu ir tyrinėju tvariai“ / 2022 04 28

Atgal
Vaikams