Vaikams
logo

Paskutinis Karaliaučiaus pastorius

Paskutinis Karaliaučiaus pastorius

Paskutinis Karaliaučiaus pastorius

Henriette Piper

Jaudinanti, Rytų Prūsijos istoriją liudijanti biografija

Karaliaučiaus pastorius Hugas Linckas (1890–1976), Išpažįstančiosios bažnyčios narys, priešinosi nacionalsocialistų režimui. Iškilus grėsmei, kad Rytų Prūsija bus okupuota Raudonosios armijos, 1945 m. sausį jis apsisprendė nebėgti – liko su savo bendruomene, kol 1948 m. pavasarį buvo ištremtas kartu su žmona ir paskutiniais išgyvenusiaisiais Kaliningrado pragarą. Šiaurės vakarų Vokietijoje jis, Hamburgo pastorius ir Rytų Prūsijos išblaškytosios bendruomenės dvasios tėvas, pradėjo naują gyvenimą.

Išstudijavusi daugybę laiškų, Henriettė Piper atkūrė senelio – žmogaus, kuriam svarbiau už savo gerovę buvo paklusimas sąžinei ir atsakomybė savo artimui, – biografiją.

Paskutinis Karaliaučiaus pastorius: Hugas Linckas: Rytų Prūsija, Hamburgas / Henriette Piper; iš vokiečių kalbos vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė, 2023

Užsakyti/rezervuoti leidinį: https://ibiblioteka.lt/metis/publication?q=w57lbmicy 

Atgal
Vaikams