Vaikams
logo

Įtaigi viešoji komunikacija

Įtaigi viešoji komunikacija

Įtaigi viešoji komunikacija

V. Navickienė, Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kt.

Studijų dalykai, skirti komunikacijos kompetencijai ugdyti, aukštosiose mokyklose yra itin populiarūs renkantis alternatyviai ir laisvai pasirenkamus dalykus, nes komunikacijos kompetencijos svarbą ir tobulinimo poreikį jaučia kiekvienas, kai reikia kalbėti viešai, dalyvauti derybose, užmegzti ir palaikyti ryšį, bendradarbiauti, priimti sprendimus ir t. t.

Vadovėlyje nagrinėjami trys esminiai šios kompetencijos formavimo aspektai: efektyvi komunikacija su auditorijomis, neverbalinės komunikacijos priemonės ir svarba siekiant komunikacijos rezultatų, asmeninio brendo (prekės ženklo) formavimo skirtinguose kontekstuose ir situacijose technologijos.

Pirmajame skyriuje „Komunikacijos samprata ir teorinė prieiga“ apžvelgiami pagrindiniai komunikacijos mokslo terminai ir sąvokos, nagrinėjami komunikacijos proceso elementai, aptariami komunikacijos lygmenys pagal komunikacijos proceso dalyvių tipus, atskleidžiami pagrindinių komunikacijos studijų mokyklų ypatumai, nagrinėjami komunikacijos proceso planavimo ir efektyvaus valdymo apsektai.

Antrajame skyriuje „Komunikacija su auditorijomis“ aptariamos viešojo kalbėjimo ištakos, apžvelgiami kalbos planavimo etapai, atskleidžiami kalbos sakymo, teksto priemonių vartojimo, priklausomai nuo intencijos ir auditorijos tipo, ypatumai, aptariami argumentavimo principai.

Trečiajame skyriuje „Asmens komunikacija skirtinguose kontekstuose ir situacijose“ pateikta medžiaga padės vadovėlio skaitytojams atsakyti į klausimą, kaip kryptinga komunikacija padeda kurti norimą įvaizdį, taip pat padės formuoti ir tobulinti bendravimo telefonu, elektroninių ir dalykinių laiškų rašymo, efektyvaus bendravimo su žiniasklaida, konstruktyvaus bendradarbiavimo su skirtingos aplinkos ir skirtingų kultūrų atstovais gebėjimus.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje – naudotos literatūros šaltinių sąrašas ir užduotys, skirtos komunikacijos mokslo žinioms įsivertinti, gebėjimams formuoti ir tobulinti.

Vadovėlyje taip pat pateikiamas jame vartojamų terminų žodynėlis.

Įtaigi viešoji komunikacija: vadovėlis / Vida Navickienė, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Angelė Tamulevičiūtė-Šekštelienė, Aušra Žemienė; [recenzavo Algis Mickūnas, Zenona Ona Atkočiūnienė, Jolanta Zabarskaitė]; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023

Užsakyti/rezervuoti leidinį: https://ibiblioteka.lt/metis/publication?q=km1x4zexu 

Atgal
Vaikams