The Art Department   /   About us
About us

 Meno skyrius – Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos  padalinys, komplektuojantis, saugantis ir tvarkantis specializuotą meno literatūros dokumentų  fondą.

Operatyviai ir profesionaliai teikia meno informaciją, konsultuoja meno informacijos vartotojus.
Teikia metodinę pagalbą kitoms miesto ir regiono bibliotekoms, dirbančioms su meno dokumentais.
Rengia meno kūrinių bei leidinių parodas.
Pildo ir atnaujina virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją, rengia virtualias temines parodas.
Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio kolegomis.
Meno skyriaus fonde kaupiami ir saugomi leidiniai atspindi pagrindines menotyros sritis: architektūrą, dailėtyrą, vaizduojamąją ir dekoratyvinę dailę, dailės istoriją, teoriją, kritiką, dizainą, ypatingai grafinį ir daikto dizainą, kostiumo istoriją ir dizainą, fotografiją, liaudies meną, naujas regimųjų menų sritis-video ir kompiuterinį meną, teatro, kino meną ir šokį.

Meno skyriaus fondas
-10 337 egzempliorių, 9945 pavadinimų  dokumentų,
6083 pavadinimų knygų, albumų įvairiomis kalbomis,
64 pavadinimų periodinių leidinių,
vaizdajuosčių ir CD-ROM’ų kolekcija meno tematika.
Pradėta kaupti vertingų lietuviškų kino filmų kolekcija.

Informacinė bibliografinė sistema.
Visų meno leidinių paieška galima  kompiuterinėje LIBIS duomenų bazėje.

Prenumeruojamos duomenų bazės
Meno skaitykloje galite naudotis prenumeruojamomis  duomenų bazėmis:
EBSCO Publishing (visatekestė),
Oxford Music Online (visatekstė).

Meno skaityklos fondas yra atviras, čia savarankiškai galite naudotis  žodynais, žinynais, enciklopedijomis, vartyti retus ir unikalius meno albumus, dizaino vadovus,  katalogus ir t.t..
Maloniai laukiame Jūsų  Meno skyriuje.

Mūsų darbo laikas:
I-V nuo 10 iki 19 val.
VI - nuo 10 iki 17 val. 
VII-nedarbo diena.
Kiekvieno mėnesio paskutinis trečiadienis - švaros diena. Skaitytojai tą dieną neaptarnaujami.