Folk art   /   Painting

Painting

Valdas Ančeris
anceris1962 04 23 born in Klaipėda.
Painter.
He followed the example of his father, who was interested in drawing, painting, taking pictures and poetry. Valdas‘ father was a sailor, so the theme of the sea reflects in his works,too.
In 1983 he became a marinist.
In 1994 he became a member of Lithuanian Folk Artist Association Žemaitija Department.
He has taken part in exhibitions since 1996.

 
Genovaitė Čejauskaitė
There are no translations available.

cejauskaiteGimė 1936 m. Vadagių km. (Mažeikių r., netoli Renavo miestelio.)
Tapytoja.
Baigusi Renavo septynmetę mokyklą, Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo poligrafijos dailininko-vykdytojo kvalifikaciją. Dirbo Skuodo, Kretingos vidurinėse mokyklose piešimo, braižybos mokytoja, vadovavo dailės būreliams.
Nuo 1960 metų Lietuvoje dalyvauja įvairiose parodose .
1967 m. Maskvoje buvo apdovanota III laipsnio diplomu ir medaliu už peizažą  „Vilniaus apylinkėse".
1998 m. dalyvavo parodoje Vilniuje, „Arkos" galerijoje, kurioje buvo eksponuoti žmonių su negalia tapybos darbai.
2002 m. Joniškyje dalyvavo respublikinėje tautodailininkų tapybos darbų parodoje A. Varno premijai laimėti. Buvo apdovanota Kauno savivaldybės prizu. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

 
Povilas Dirgėla
There are no translations available.

dirgela
Gimė 1960 08 10 Klaipėdoje.
Tapytojas.
Aistra tapybai užvaldė jau vaikystėje. Akademinio meno mokėsi Dailės mokyklos vakariniame skyriuje. Vėliau studijavo Vilniaus universitete ir dabar yra diplomuotas filologas, tačiau teptuko iš rankų taip ir nepaleido.
Nuo 1983 m. aktyviai dalyvauja parodose.
Nuo 1987 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Nuo 2005 m. - Žemaitijos dailininkų sąjungos narys.
2010 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.


 
Antanas Virginijus Krištopaitis
There are no translations available.

kristopaitisGimė 1948 10 15 Klaipėdos r. Triušelių kaime.
Tapytojas.
1968 m. baigė Klaipėdos politechnikumą. Tapyti pradėjo nuo 1962 metų, o parodose dalyvauja nuo 1978 m.
Nuo 1968 iki 1974 m. gyveno ir dirbo Latvijoje ir lankė prie Latvijos dailės akademijos (dabar Rygos) piešimo, tapybos ir kompozicijos kursus.
Į Klaipėdą sugrįžo 1974 m. ir aktyviai užsiėmė menine veikla. Per dvidešimt aštuonis kūrybos metus A.Krištopaitis suruošė dvidešimt aštuonias asmenines tapybos parodas: Klaipėdoje, Palangoje, Kaune, Šilutėje, Plungėje, Kretingoje, Vilniuje, Rusijoje, Japonijoje. O kur dar bendros dailės parodos ir jose eksponuoti autoriaus paveikslai.
Antanas Virginijus Krištopaitis kūrybingas ir intensyviai dirbantis tapytojas. Jo gyvenimo tikslas, - nei dienos be kūrybos, be teptuko. Paveikslų tematika labai įvairi: peizažai, portretai, natiurmortai, abstrakčios kompozicijos, teminiai paveikslai. Kūryboje vyrauja gyvenimą teigianti idėja, puikiai derinami spalviniai junginiai. Paveikslo idėja, jo mintis visada yra pavaldi spalvai, spalvos junginiams, filosofinei minčiai. Spalva tapytojas perteikia savo vidinius išgyvenimus, nuotaiką, paveikslai labai emocionalūs, spalvingi, turintys ekspresijos. Savo paveikslus jis tapo aliejumi, akrilu, tempera ant drobės, kai kada ant kartono.

 
Petras Murmokas
There are no translations available.

murmokas
Gimė 1938 01 08 Panevėžio r. Jačiūnų km. Mirė 2015 m.
Tapytojas, medžio drožėjas.
Kurti pradėjo kaip medžio drožėjas, vėliau atsirado tapyba ir paties rašyti eiliuoti posmai savo paveikslams. Meno pažinimo Petras savarankiškai mokėsi Rusijos šiaurėje, kur jį nubloškė tremtis.
Didžiųjų rusų klasikų darbai buvo neišsenkantis meno studijų šaltinis ir sektinas pavyzdys.
Parodose dalyvauja nuo 1975 m.
Nuo 1976 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Juozas Ramanauskas
There are no translations available.

ramanauskas
Gimė 1940 07 13 Klaipėdos r. Rudgalvių km.
Tapytojas.
Aktyviai dalyvauja rajono ir šalies tapybos bei fotografijos kūrinių parodose. Daugkartinis JAV lietuvių dailininko-tapytojo Adomo Varno premijos laureatas.
Nuo 1991 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Vaclovas Rimkus
There are no translations available.

rimkusGimė 1933 06 01 Tauragėje. Mirė 2000 m.
Tapytojas.
Parodose dalyvavo nuo 1964 metų.
Surengė 6 autorines parodas.
Kūrinius eksponavo 14-oje tautodailės parodų.
Nuo 1966 m. buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Jonas Sabaitis

jsabaitis1942  born in Doškoniai village in Alytus region.
Painter.
He graduated from the Moscow Folk Art University.
The hobby of this artist is architecturr. He has been keen on architecturr since his childhood. However, he hasn‘t become an architect. Jonas is a painter and he perpetuates unique Lithuanian countryside into his paintings. He works as a stage carpenter at Klaipėda Musical Theatre.
Jonas participates in different exhibitions in Lithuania and abroad. He has held a lot of solo exhibitions. 
                                        In 1985 he became a member of Lithuanian Folk Artist Association Žemaitija Department.

 
Edvardas Stalmokas

stalmokas1949 born in Šiūpariai in Klaipėda region.
Landscape painter
He graduated from one of the Universities with diploma in agriculture and bussiness management. Since 1997 he has been a foreman of Darbėnai Administration. In 1976 he started painting. His teacher was a folk master Kurtas Skroblis (1936 -2000). Edvardas attended Art Studio "Guboja" by A. Ilginis for 4 years. He has painted 500 pictures. Most of all he is interested in painting landscape. He is keen on works of I.I. Shishkin, A.K.Savrasov, I. Levitan, A.Zmuidzinavičius and K.Šimonis.
Edvardas usually paints in winter, because he is very busy in other seasons (he lives in the village).
In 1979 he became a member of Lithuanian Folk Artist Association Žemaitija Department.
He participates in exhibitions.

 
Kostas Žuolis

zuolis 
1953 12 12 born in Klaipėda region.
Painter.
He graduated from Kaunas Polytechnical Institute, but he was always interested in painting. He got the base knowledge of painting at art studio ‘‘Guboja‘‘ for adults. He has held solo exhibitions since 1975. He also takes part in group exhibitions. Some of his pictures were acquired in Denmark and Sweden.
In 1977 he became a member of Lithuanian Folk Artist Association Žemaitija Department.
In 2002 he became a member of Artist Association of Žemaitija.