Tautodailė   /   Tapyba

Tapyba

Valdas Ančeris
ancerisGimė 1962 04 23 Klaipėdoje.
Tapytojas.
Meilę menams nuo vaikystės įskiepijo tėvelis, kuris pats neblogai piešė, tapė, fotografavo, rašė eiles. Kadangi V.Ančerio tėvelis buvo jūreivis, tad ir jo kūrybos temos susietos su jūra.
1983 m. pradėjo tapyti marinistine tema.
Nuo 1994 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Nuo 1996 m. dalyvauja parodose.

 
Genovaitė Čejauskaitė

cejauskaiteGimė 1936 m. Vadagių km. (Mažeikių r., netoli Renavo miestelio.)
Tapytoja.
Baigusi Renavo septynmetę mokyklą, Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo poligrafijos dailininko-vykdytojo kvalifikaciją. Dirbo Skuodo, Kretingos vidurinėse mokyklose piešimo, braižybos mokytoja, vadovavo dailės būreliams.
Nuo 1960 metų Lietuvoje dalyvauja įvairiose parodose .
1967 m. Maskvoje buvo apdovanota III laipsnio diplomu ir medaliu už peizažą  „Vilniaus apylinkėse".
1998 m. dalyvavo parodoje Vilniuje, „Arkos" galerijoje, kurioje buvo eksponuoti žmonių su negalia tapybos darbai.
2002 m. Joniškyje dalyvavo respublikinėje tautodailininkų tapybos darbų parodoje A. Varno premijai laimėti. Buvo apdovanota Kauno savivaldybės prizu. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

 
Povilas Dirgėla

dirgela
Gimė 1960 08 10 Klaipėdoje.
Tapytojas.
Aistra tapybai užvaldė jau vaikystėje. Akademinio meno mokėsi Dailės mokyklos vakariniame skyriuje. Vėliau studijavo Vilniaus universitete ir dabar yra diplomuotas filologas, tačiau teptuko iš rankų taip ir nepaleido.
Nuo 1983 m. aktyviai dalyvauja parodose.
Nuo 1987 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Nuo 2005 m. - Žemaitijos dailininkų sąjungos narys.
2010 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.


 
Antanas Virginijus Krištopaitis

kristopaitisGimė 1948 10 15 Klaipėdos r. Triušelių kaime.
Tapytojas.
1968 m. baigė Klaipėdos politechnikumą. Tapyti pradėjo nuo 1962 metų, o parodose dalyvauja nuo 1978 m.
Nuo 1968 iki 1974 m. gyveno ir dirbo Latvijoje ir lankė prie Latvijos dailės akademijos (dabar Rygos) piešimo, tapybos ir kompozicijos kursus.
Į Klaipėdą sugrįžo 1974 m. ir aktyviai užsiėmė menine veikla. Per dvidešimt aštuonis kūrybos metus A.Krištopaitis suruošė dvidešimt aštuonias asmenines tapybos parodas: Klaipėdoje, Palangoje, Kaune, Šilutėje, Plungėje, Kretingoje, Vilniuje, Rusijoje, Japonijoje. O kur dar bendros dailės parodos ir jose eksponuoti autoriaus paveikslai.
Antanas Virginijus Krištopaitis kūrybingas ir intensyviai dirbantis tapytojas. Jo gyvenimo tikslas, - nei dienos be kūrybos, be teptuko. Paveikslų tematika labai įvairi: peizažai, portretai, natiurmortai, abstrakčios kompozicijos, teminiai paveikslai. Kūryboje vyrauja gyvenimą teigianti idėja, puikiai derinami spalviniai junginiai. Paveikslo idėja, jo mintis visada yra pavaldi spalvai, spalvos junginiams, filosofinei minčiai. Spalva tapytojas perteikia savo vidinius išgyvenimus, nuotaiką, paveikslai labai emocionalūs, spalvingi, turintys ekspresijos. Savo paveikslus jis tapo aliejumi, akrilu, tempera ant drobės, kai kada ant kartono.

 
Petras Murmokas

murmokas
Gimė 1938 01 08 Panevėžio r. Jačiūnų km. Mirė 2015 m.
Tapytojas, medžio drožėjas.
Kurti pradėjo kaip medžio drožėjas, vėliau atsirado tapyba ir paties rašyti eiliuoti posmai savo paveikslams. Meno pažinimo Petras savarankiškai mokėsi Rusijos šiaurėje, kur jį nubloškė tremtis.
Didžiųjų rusų klasikų darbai buvo neišsenkantis meno studijų šaltinis ir sektinas pavyzdys.
Parodose dalyvauja nuo 1975 m.
Nuo 1976 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Juozas Ramanauskas
ramanauskas
Gimė 1940 07 13 Klaipėdos r. Rudgalvių km.
Tapytojas.
Aktyviai dalyvauja rajono ir šalies tapybos bei fotografijos kūrinių parodose. Daugkartinis JAV lietuvių dailininko-tapytojo Adomo Varno premijos laureatas.
Nuo 1991 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Vaclovas Rimkus
rimkusGimė 1933 06 01 Tauragėje. Mirė 2000 m.
Tapytojas.
Parodose dalyvavo nuo 1964 metų.
Surengė 6 autorines parodas.
Kūrinius eksponavo 14-oje tautodailės parodų.
Nuo 1966 m. buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Jonas Sabaitis

jsabaitisGimė 1942 m. Doškonių km., Alytaus r.
Tapytojas.
Mokėsi Maskvos liaudies dailės universitete.
Menininko pomėgis - architektūra. „Architektūrinės“ mintys Jono neapleidžia nuo mažens ir nors gyvenime tapo ne architektu, o tapytoju, tas mintis gražiai suguldo savo drobėse, įamžindamas nepakartojamą Lietuvos kaimo kraštovaizdį. Dirba Klaipėdos muzikiniame teatre, meistrauja įvairias butaforijas spektakliams.
Dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengęs daug personalinių parodų.
Nuo 1985 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Edvardas Stalmokas

stalmokasGimė 1949 Klaipėdos r. Šiūpariuose.
Tapytojas peizažistas.
Išsilavinimas - universitetinis (agronomija ir verslo vadyba).
Nuo 1997m. - Darbėnų seniūnijos seniūnas.
Tapyti pradėjo nuo 1976 m., pamokintas tautodailininko Kurto Skroblio (1936 – 2000 m). Keturis metus lankė A. Ilginio vadovaujamą dailės studiją „Guboja“.
Nutapė apie 500 paveikslų. Labiausiai patinka tapyti peizažą, ypač žavisi I. I. Šiškino, A. K. Savrasovo, I. Levitano, A. Žmuidzinavičiaus, K. Šimonio kūriniais.
Tapo tik žiemą, nes kitu metų laiku, gyvenant kaime, reikia nudirbti daug neatidėliotinų darbų.
Nuo 1979 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Dalyvauja parodose.

 
Kostas Žuolis

zuolis
Gimė 1953 12 12 Klaipėdos r.
Tapytojas.
Baigė Kauno politechnikos institutą, tačiau jį visada viliojo dailė. Tapybos pagrindus įgijo suaugusiųjų dailės studijoje "Guboja". Nuo 1975 m. rengia personalines parodas, yra dažnas ir jungtinių parodų dalyvis. Nemažai K.Žuolio paveikslų iškeliavę į Daniją ir Švediją.
Nuo 1977 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Nuo 2002 m. - Žemaitijos dailininkų sąjungos narys.