Tautodailė   /   Medžio dirbiniai. Drožyba

Medžio dirbiniai. Drožyba

Petras Balsys

balsysGimė 1949 07 31 Šilutės r.
Medžio drožėjas.
Gyvena ir kuria Gargžduose. Drožti pradėjo 1975 m. Pirmieji jo darbai buvo kaukės, velniukai, raganos ir kiti suvenyrai. 1982 m. tapo liaudies  meistru. Vėliau  jis  pradėjo  kurti   bareljefus,  horeljefus,  apvaliąją,  kamerinę  bei  monumentaliąją   skulptūrą.  Menininko   skulptūroje  dominuoja   baltiška  ir krikščioniška tematika. Sukūręs kryžių, stelų, stogastulpių. Jo kūriniai buvo eksponuoti 42-jose parodose, tautodailininkas yra  surengęs 4 personalines parodas. Jo drožiniai  paplitę  po  visą  pasaulį. Petro Balsio  meninė  medžio drožyba primena senąsias Lietuvos tradicijas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Egidijus Joneckis
joneckisGimė 1963 06 19 Klaipėdoje.
Medžio drožėjas.
Egidijus jau vaikystėje pajautė pašaukimą medžiui. Kiekvieną savo darbelį jis pripildo meilės jausmo, šilumos. Sustingusiam mediniam rąstui įkvepia gyvybę.
Dalyvauja tautodailės mugėse bei parodose.
Nuo 1988 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Stanislovas Jonikas
jonikasGimė 1952 m. Šilalės r., Payžnio km.
Medžio drožėjas.
Drožinėti pradėjo labai anksti, nuo penkių metų.
Mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. Gražiausi ir subtiliausi jo darbai – rūpintojėliai – stovintys ir sėdintys, skaptuojami iš įvairių atspalvių medžio. Meistras puikiai drožia ir tradicines klumpes.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Dalyvauja parodose.

 
Juozas Lukauskas
lukauskasGimė 1906 01 14 Vaitelių km., Kretingos r. Mirė 1999 m.
Medžio drožėjas.
Baigė Mikoliškių pradinę mokyklą.
1926 m. mokėsi staliaus amato pas Baltmiškį Palangoje.
Nuo 1950 m. pradėjo dalyvauti parodose kaip medžio drožėjas.
1956 - 1976 m. dirbo medžio drožėju - kūrybininku Klaipėdos „Dailės“ kombinate.
1966 m. kartu su kitais liaudies meistrais įkūrė Lietuvos liaudies meistrų sąjungą.
1972 - 1989 m. dalyvavo įvairiose kūrybinėse medžio drožėjų stovyklose.
Už kūrybinę veiklą buvo apdovanotas Tarybų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos apdovanojimais.
                                        1989 m. jam suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas.

 
Vytautas Majoras

majorasGimė 1930 10 23 Šilutės r., netoli Švėkšnos, gūdžiame kaime, keistu pavadinimu, kokį galbūt galima rasti tik žemaičių krašte – Vilkų Kampas.
Mirė 2006 03 19 .
Liaudies skulptorius.
Būsimasis tautodailininkas, besimokydamas Švėkšnos gimnazijoje, šešiolikos metų pateko į lagerius už dalyvavimą pogrindžio rezistencijoje. Rusijos lageriuose prasidėjo visi Vytauto amatų mokslai, mokyklos ir universitetai. Gabus ir imlus jaunuolis dirbdamas metalo liejykloje išmoko tekintojo, dailidės, staliaus darbus. Tremtyje jis bendravo su lietuvių inteligentais.
1955 m. po 8 metų tremties grįžta į Lietuvą ir ima mokytis Telšių taikomosios dailės technikume. Pabaigęs technikumą, ilgą laiką dirbo Klaipėdos "Dailės” kombinate.
Tačiau Meistrui niekad neužteko, kad jo drožiniai puoštų tik namo vidų ar puikuotųsi parodose – jo raganaitės, kipšai, šventieji, dievukai ir visi stebuklingi mediniai gyviai bėgo laukan, šliejosi prie gyvo medžio, žvelgė į sodybos tvenkinius, į tėviškės tolius… Kas dabar suskaičiuos, kiek išdrožta rūpintojėlių, kiek pastatyta kryžių miesteliuose, kaimo kapinaitėse, kiek darbų išdovanota…
Nuo 1960 m. buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Surengė nemažai autorinių parodų. Kūrinius eksponavo 26 tautodailės parodose.
1982 m. jam buvo paskirta Valstybinė premija. 1996 m. apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu ir V laipsnio medaliu.

 
Jonas Pensis
pensisGimė 1935 05 15 Karklininkuose, Klaipėdos r.
Medžio drožėjas.
Medžio drožyba menininkui tapo ne tik laisvalaikio pomėgis, o gyvenimo prasmė.
Dalyvauja tautodailės parodose ir mugėse.
Nuo 1985 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Pastaruosius penkeris metus meistras drožia suvenyrus - kurėnus, gamina dėžutes.


 
Anicetas Puškorius

a_puskoriusGimė 1911 11 23 Skaudalių km. Kretingos r. Mirė 1994 12 19.
Medžio drožėjas.
Liaudies menininkas, skulptorius. Baigė Skaudalių pradinę mokyklą. Jo darbai parodose dalyvauja nuo 1928 m.
1937 - 1940 - „Marginių” bendrovės, vėliau - Kauno „Dailės” kombinato, nuo 1947 m. - Klaipėdos „Dailės” kombinato namudininkas.
Dalyvavo respublikinėse ir sąjunginėse liaudies dailės parodose.
Nuo 1960 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys, įkūręs Žemaitijos skyrių. Surengė 6 autorines kūrybos parodas, dalyvavo tautodailininkų parodose Lietuvoje, Italijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir kt.
Anicetas Puškorius didžiausio pripažinimo pelnė savo drožiniais, kuriuos sukūrė būdamas 50-60-ies metų.
Jo skulptūros iškeliavo po pasaulį, nemažai jų įsigijo Lietuvos muziejai.

 
Raimundas Puškorius

puskoriusGimė 1954 06 14 Skaudalių km. Kretingos r.
Medžio drožėjas.
Kretingos miesto seniūnijos sporto organizatorius. Pomėgį drožti iš tėvo Aniceto paveldėjo visi keturi jo sūnūs. Raimundas su Linu yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai. Toliausiai tėvo pėdomis nusekė Raimundas: jo skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai puošia ne tik Kretingą, Klaipėdos rajoną, Lietuvą, bet ir užsienio šalis.
Nuo 1972 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys, Kretingos sekcijos pirmininko pavaduotojas.
Dalyvavo daugelyje kūrybinių stovyklų ir parodų Lietuvoje, Japonijoje, Danijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, JAV.
Nuo 2007 m. - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys nuo Tėvynės (konservatorių) partijos. Gyvena ir kuria Kretingoje.

 
Angelė Rauktienė

rauktieneGimė 1953 07 01 Prienų r., Veiveriuose.
Margučių ir kraičio skrynių margintoja, novelistė, Lietuvos liaudies meno tradicijų puoselėtoja.
Kauno technologijos technikume išmokusi audinių marginimo ir apdailos meno, 22 metus atidavė dailininkės apipavidalintojos darbui Šilutės melioracijos valdyboje.
Pagaliau atėjo laikas, kai gyvenimą buvo galima pašvęsti tik kūrybai.
Angelė kuria kartu su savo vyru Vytautu Raukčiu, bet kiekvienas dirba tai, ką geriausiai sugeba ir išmano. Vytautas gamina medžio skulptūras, tekina medinius indus ir kitus namų apyvokos daiktus, kraičio skrynias ir medinius kiaušinius, kuriuos margina Angelė.
Sunku suskaičiuoti, kiek surengta parodų, kiek mugių ir jomarkų aplankyta ir kiek padaryta darbų.
Raukčiai pirmieji pažvelgė į margučius kaip į mūsų kultūros paveldą ir pradėjo puoselėti šią tautodailės tradiciją. Ji iki šiol gyva jų darbuose.
2000 m. Angelė Rauktienė, kaip margučių margintoja, atstovavo Lietuvai Švedijoje.
Kaip savo krašto kultūros paveldo skleidėja ji žinoma toli už Lietuvos ribų.
2006 m. tapo „Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominante.
Angelė ir Vytautas Raukčiai yra vienintelio Lietuvoje privataus margučių muziejaus „Buities ir margučių palėpė“ įkūrėjai.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

 
Vytautas Rauktys

rauktysGimė 1953 03 04 Šilutės r. Kintų sen., Kiškių km.
Medžio drožėjas.
Vytautas, pramokęs meninio gintaro apdirbimo mokslų, gyvenimą labiau susiejo su medžiu.
Drožia medžio skulptūras, tekina medinius indus ir kitus namų apyvokos daiktus, kraičio skrynias ir medinius kiaušinius, kuriuos margina žmona, garsi tautodailininkė, Angelė. Pora nebesuskaičiuoja, kiek darbų sukurta per tris dešimtmečius ir po kokias pasaulio kerteles jie pasklidę.
V. Rauktys - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
                                        Privataus muziejaus „Buities ir margučių palėpė“ įkūrėjas.

 
Algirdas Ridikas

ridikasGimė 1963 02 25 Klaipėdoje.
Medžio drožėjas.
Nuo pat vaikystės domėjosi daile, dailės darbais, nes matė kaip tėvas meistrauja, drožinėja medį.
Mokėsi Klaipėdos dailės mokykloje, diplominis darbas - drožinys iš medžio. Baigęs dailės mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą. Nuo 1985 m. pradėjo dirbti drožėju Plungės įmonėje „Minija“, suvenyrų skyriuje.
Nuo 1999 m. tapo tautodailininku. Drožinėja bareljefus ir kitus medžio gaminius jau 20 metų. A. Ridiko kūriniai yra paplitę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
                                        Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Alfonsas Skiesgilas

skiesgilasGimė 1919 02 09 Plaušinių km., Skuodo r.
Skulptorius. Medžio drožėjas.
Visą gyvenimą dirbo staliumi. Drožinėti pradėjo išėjęs į pensiją. Sukūrė daugiau negu 500 medžio skulptūrų. 1986 metais jam įteikta Lietuvos valstybinė premija. Kūryba priskiriama primityviajam liaudies menui. Dalyvavo daugelyje Lietuvoje ir užsienyje vykusių parodų. Jo kūriniai saugomi Sankt Peterburgo, Maskvos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kretingos ir daugelyje kitų muziejų. Gyvena Kretingoje.
                                        Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Tadas Šorys
sorysGimė 1979 m. Kretingoje.
Medžio drožėjas.
Šiuo metu dirba ir gyvena senoje savo prosenelio tautodailininko Juozo Lukausko (1906 -1999 m.) sodyboje Kretingoje.
Medžio drožėjas dalyvavo keliose tautodailininkų stovyklose (2004 - 2005 metais Kretingos r., 2006 m. - Šventojoje), kartu su kitais meistrais 2001 - 2002 metais kūrė Astronominį kalendorių Kretingos muziejaus grafų Tiškevičių dvaro parke.
Dalyvauja parodose.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Virgilijus Vaičiūnas

vaiciunasGimė 1954 06 30 Plungėje.
Skulptorius. Medžio drožėjas.
1972m. baigė Plungės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. įstojo į Vilniaus inžinerinės statybos instituto (dabar – VGTU) Architektūros fakultetą, 1980 m. įsigijo architekto specialybę. Buvo Skuodo r. Architektūros skyriaus grupės vadovas, Skuodo r. L. Adomausko kolūkio architektas, Kretingos r. K. Požėlos kolūkio architektas.1990m. grįžo prie drožybos. 2003 m. sukurtas filmas apie jo kūrybą – “Prakalbintas ąžuolas“. Nuo 1992m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys. 2007m. Kultūros ministro įsakymu suteiktas Meno kūrėjo statusas. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

 
Vytautas Valužis


valuzis

Gimė 1956 06 06 Klaipėdoje.
Medžio drožėjas.
Dalyvauja tautodailės parodose.
Nuo 2008 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.

 
Adolfas Viluckis

viluckisGimė 1939 11 30 Grūšlaukio km. Kretingos r.
Medžio drožėjas.
Drožyba užsiima nuo vaikystės. Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1959 m.
Nuo 1960 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.
Liaudies meistro vardas suteiktas 1964 m. 1972 m. respublikinėje Medžio drožėjų šventėje pelnė meistrų meistro pameistrio vardą.
1986 m. už kūrybinę veiklą Kultūros ministerija paskyrė P.Galaunės premiją, 1987 m. jis - antrojo Sąjunginio liaudies kūrybos festivalio laureatas.
Sukūrė daugiau negu 200 reikšmingesnių skulptūrų. Surengė 14 autorinių parodų, dalyvavo 50-yje tautodailės parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Menininko kredo - grynosios tradicijos puoselėjimas medžio skulptūroje.